Begrippenlijst

Om volwaardig deel te kunnen nemen aan het debat is het essentieel de belangrijkste begrippen te begrijpen. Hier vindt u definities van belangrijkste concepten in de overheidsfinanciën. Deze woordenlijst zal in de loop van het debat worden bijgewerkt.

Bronnen: Nationale Bank van België, Europese Commissie, OESO, Centrum voor Socio-Politiek Onderzoek en Informatie, Kamer van Volksvertegenwoordigers