Productieverschil (output gap)

« Back to Glossary Index

De economische diagnose is vaak gebaseerd op de begrippen potentiële groei en productieverschil (of output gap), een indicator die de positie van de economie in de cyclus weergeeft. Deze begrippen zijn ook van belang voor het beheer van de overheidsfinanciën, in zoverre ze bepalend zijn voor de verdeling van het overheidssaldo tussen zijn structurele en zijn conjunctuurgebonden componenten.

« Back to Glossary Index