Potentieel bbp

« Back to Glossary Index

Het bbp-niveau dat een economie in een bepaald jaar kan bereiken bij een stabiel inflatiepercentage. Wanneer de effectieve productie het potentiële niveau overschrijdt, beginnen de grenzen van de productiecapaciteit voelbaar te worden en ontstaat er inflatoire druk; wanneer de productie onder haar potentiële niveau ligt, worden sommige middelen niet gebruikt en neemt de inflatoire druk af. Het niveau en de groei van de potentiële productie worden voortdurend opnieuw beoordeeld, hetgeen kan leiden tot herzieningen ex post van de geraamde waarden.

In het kader van het preventieve deel van de Europese budgettaire governance worden door de Commissie ramingen van de potentiële productie opgesteld volgens de gemeenschappelijke EU-methode (voor meer informatie over deze methode, zie The production function methodology for calculating potential growth rates and output gaps, European Economy, Economic Papers nr. 535, november 2014).

« Back to Glossary Index