Automatische stabilisatoren

« Back to Glossary Index

De automatische stabilisatoren stemmen overeen met de veranderingen in de verplichte heffingen en in de overheidsuitgaven die verband houden met de economische cyclus en werken daarvoor op tegengestelde wijze op de cyclus in. In een recessieperiode hebben verlaagde verplichte heffingen en verhoogde sociale uitkeringen, zoals werkloosheidsuitkeringen, een positief effect op het beschikbaar gezinsinkomen. In tegenstelling tot de steunmaatregelen die voor specifieke omstandigheden worden ingevoerd, is de inwerkingtreding ervan geen discretionaire beslissing.

« Back to Glossary Index