Potentiële groei

« Back to Glossary Index

Raming van de groeivoet van het bbp bij optimaal gebruik van de productiefactoren (arbeid, kapitaal) en zonder spanningen op de goederen- en dienstenmarkt en op de arbeidsmarkt (d.w.z. met een beperkte inflatie). Ze resulteert uit een modelisering van de economie die is gebaseerd op een raming van de ontwikkeling van de beschikbare hoeveelheid arbeid, de ontwikkeling van het beschikbare kapitaal en de productiviteitswinsten van de ondernemingen (“totale factorproductiviteit”).

« Back to Glossary Index