Overheidstekort (nationale boekhouding)/aangemeld overheidstekort

« Back to Glossary Index

Het overheidstekort in de betekenis van Maastricht stemt overeen met de financieringsbehoefte van de overheidsbesturen. Het is het saldo op de kapitaalrekening van de overheid.   Het wordt vaak voorgesteld in percenten van het bbp (procentuele verhouding tussen de financieringsbehoefte en het bruto binnenlands product).

Het overheidstekort in de betekenis van Maastricht meet het verschil tussen het geheel van lopende uitgaven, niet-financiële investeringsuitgaven en kapitaaloverdrachten, enerzijds en het geheel van niet-financiële middelen, anderzijds.

Het overheidstekort wordt twee keer per jaar (eind maart en eind september) aangemeld bij de Europese Commissie.

« Back to Glossary Index