Belgische budgettaire governance

In 2023 organiseert de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) samen met een comité van academische deskundigen, een reeks conferenties over de Belgische budgettaire governance. Doel is een bijdrage te leveren aan het debat over de overheidsfinanciën.

De opvolging van dit dossier kan u hier vinden.

Programma en inschrijving

*Ik wens me uit te schrijven van de lijst.

Opvolging van het debat

Stand van zaken Belgische overheidsfinanciën

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft zich het voorbije jaar uitgesproken over de Europese budgettaire governance. In de komende periode zal hij veeleer focussen op de Belgische overheidsfinanciën. De…

Herbekijk de conferenties