Financiële houdbaarheid

« Back to Glossary Index

Financiële houdbaarheid betekent dat de toekomstige ontvangsten van de Staat zijn toekomstige uitgaven in geactualiseerde waarde zullen kunnen dekken. Een andere manier om dit tot uitdrukking te brengen is dat de door de overheid gegenereerde primaire saldi in de beschouwde periode voldoende zullen zijn om de rente op de schuld te betalen en de kosten van de vergrijzing te dekken. Op die manier stabiliseert de overheidsschuld zich op lange termijn.

« Back to Glossary Index