Begroting

« Back to Glossary Index

Raming van de uitgaven die nodig zijn om in een welbepaalde periode aan de behoeften van de Staat of van andere collectiviteiten te voldoen en van de ontvangsten die nodig zijn om die uitgaven te dekken.  Handeling waarbij die ontvangsten en uitgaven worden goedgekeurd.

« Back to Glossary Index