Begrotingsmultiplicator

« Back to Glossary Index

Is een factor die aangeeft in welke mate een begrotingsimpuls de activiteitsgroei beïnvloedt. Op korte termijn is de multiplicator gewoonlijk positief: een expansief begrotingsbeleid kan de economische activiteit stimuleren, terwijl consoliderende maatregelen een ongunstig effect hebben. In tegenstelling tot de kortetermijneffecten, zijn de langetermijneffecten van een begrotingssanering om de houdbaarheid van de overheidsfinanciën te verzekeren gunstig (negatieve multiplicator). Zo maakt de beperking van de rentelasten die voortvloeit uit een vermindering van de overheidsschuld het mogelijk meer middelen vrij te maken om productieve overheidsuitgaven te realiseren of om de fiscale en parafiscale druk te verlichten.

« Back to Glossary Index