Structureel saldo

« Back to Glossary Index

Het structurele financieringssaldo van de overheidsbesturen weerspiegelt de begrotingstoestand van het land, gecorrigeerd voor de invloed van conjuncturele en tijdelijke factoren. De ontwikkeling ervan geeft aan welke koers het begrotingsbeleid vaart: een expansieve in geval van verslechtering en een restrictieve in geval van verbetering.

« Back to Glossary Index