Economisch en Financieel Comité

« Back to Glossary Index

Comité van de Raad van de Europese Unie dat werd ingesteld krachtens artikel 134 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en dat het vroegere Monetair Comité vervangt. Zijn voornaamste opdracht bestaat in de voorbereiding en behandeling van besluiten van de Raad Economische en Financiële Zaken (ECOFIN) over aangelegenheden die onder zijn bevoegdheid vallen.

« Back to Glossary Index