Geconsolideerde brutoschuld

« Back to Glossary Index

Geconsolideerde bruto financiële verbintenissen van het geheel van overheidsbesturen van een land (de federale overheid, de deelentiteiten, de lokale besturen en de sociale zekerheid). De term “bruto” betekent dat de financiële activa van de overheid niet in mindering zijn gebracht. De kwalificatie “geconsolideerd” houdt in dat schulden die werden aangegaan tussen subsectoren van de overheid buiten beschouwing worden gelaten. De geconsolideerde brutoschuld is doorgaans gerelateerd aan het bbp en vormt zo een indicator die internationale vergelijkingen vergemakkelijkt.

« Back to Glossary Index