Ontwerpbegrotingsplannen

« Back to Glossary Index

Documenten die de regeringen van de lidstaten van de eurozone volgens de regels inzake economisch bestuur van de Europese Unie elk jaar uiterlijk op 15 oktober bij de Commissie moeten indienen om de coördinatie van het nationale begrotingsbeleid te waarborgen.

Voor meer informatie.

« Back to Glossary Index