Algemene ontsnappingsclausule

« Back to Glossary Index

In maart 2020 hebben de Commissie en de Raad de ‘algemene ontsnappingsclausule’ (general escape clause) geactiveerd. Deze algemene ontsnappingsclausule, die deel uitmaakt van de hervorming van het stabiliteits- en groeipact die de ‘six pack’ in 2011 heeft doorgevoerd op basis van de lessen die uit de financiële crisis van 2008-2009 zijn getrokken, was nog nooit eerder toegepast.

Door de algemene ontsnappingsclausule in werking te stellen, kunnen alle EU-lidstaten snel, krachtig en gecoördineerd reageren op de zich snel ontwikkelende COVID-19-crisis. De algemene ontsnappingsclausule staat de lidstaten toe om in geval van een ernstige economische recessie in het eurogebied of de EU tijdelijk af te wijken van de normale begrotingsvereisten, mits de houdbaarheid van de begroting op middellange termijn daardoor niet in gevaar komt. De algemene ontsnappingsclausule schort de procedures van het stabiliteits- en groeipact echter niet op. De Europese Commissie blijft dus de cyclus van het begrotingstoezicht volgen.

« Back to Glossary Index