Nettofinancieringssaldo

« Back to Glossary Index

Het nettofinancieringssaldo is gelijk aan de som van het begrotingssaldo in kasoptiek en het saldo van de schatkistverrichtingen. Het is dus per definitie ruimer dan het begrotingssaldo en het weerspiegelt, als het negatief is, de omvang van de openbare oproep op de kapitaalmarkt, waarop de overheid een beroep moet doen om aan haar financiële verplichtingen of, anders uitgedrukt, haar liquiditeitsbehoefte te voldoen.

« Back to Glossary Index