Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013

« Back to Glossary Index

De federale, gemeenschaps- en gewestelijke overheden kunnen akkoorden sluiten betreffende de gemeenschappelijke uitoefening van bevoegdheden en de creatie en het beheer van gemeenschappelijke diensten. In sommige gevallen is het sluiten van dergelijke akkoorden bij wet verplicht gesteld.

Met het Samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 is het Belgische begrotingskader gewijzigd om het evenwichtsbeginsel dat voortvloeit uit het Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de Economische en Monetaire Unie (Fiscal Compact, art. 3) om te zetten in nationaal recht. Daartoe zijn enerzijds door de verdragsluitende partijen een aantal verbintenissen aangegaan; anderzijds werd een aantal taken toegewezen aan de afdeling ‘Financieringsbehoeften van de Overheid’ van de Hoge Raad van Financiën.

« Back to Glossary Index