Welkom op het platform voor het debat over de overheidsfinanciën

Een initiatief van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven in samenwerking met universitaire experts.

Europese budgettaire governance

Eerste reeks conferenties sinds 19 mei 2021 over het Europees begrotingskader. Zij resulteerden in het verslag over Europese budgettaire governance en een advies van de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven. De opvolging van dit dossier vindt u hier.

Belgische budgettaire governance

Tweede deel van ons grote debat over de overheidsfinanciën. Na Europa spitst het debat zich toe op België.

Een debat over de overheidsfinanciën?

Iedereen voelt de impact van de begrotingspolitiek. Ze bepaalt de toestand van onze sociale zekerheid, infrastructuur, onderwijs en veel meer. Om de economische stabiliteit in de EU te garanderen en de lidstaten te motiveren om duurzaam om te springen met de financiële middelen, moeten overheden bij het opstellen van hun begroting rekening houden met de regels van het Europese begrotingskader.

Als gevolg van de COVID-19-pandemie zijn deze Europese begrotingsregels tijdelijk opgeschort. Wanneer ze terug in werking treden, zullen ze rekening moeten houden met de zware impact die de pandemie heeft gehad op de nationale begrotingen. Begrotingen die vaak al onder druk stonden door de stijgende kosten van onder andere vergrijzing, gezondheidszorg en klimaatverandering. Hoe dat moet gebeuren, zal de komende maanden moeten worden bepaald. Verschillende nationale en internationale instellingen staan klaar om hun bijdrage te leveren.

Er zijn veel manieren om deze uitdaging aan te pakken, met een verschillende impact voor verschillende delen van de bevolking. De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven wil zijn bijdrage leveren door het onderwerp op een toegankelijke manier aan te bieden en de verschillende groepen uit te nodigen om aan het debat deel te nemen. Via dit platform kunnen de partijen met elkaar in discussie treden op basis van correcte informatie, recente nieuwsartikels en bijdragen van diverse deskundigen.

Nieuws

Stand van zaken Belgische overheidsfinanciën

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft zich het voorbije jaar uitgesproken over de Europese budgettaire governance. In de komende periode zal hij veeleer focussen op de Belgische overheidsfinanciën. De…

Verslag over de budgettaire governance

Woord van de Voorzitter Door vanuit de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven initiatieven te nemen om in België een openbaar debat over de begrotingsvraagstukken op gang te brengen, wensen de…

Webinars


Overheidsfinanciën ?

Zij ondersteunen het debat

Vincent Van Peteghem, Vice-Premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude