Overlegcomité

« Back to Glossary Index

Het Overlegcomité is samengesteld uit de eerste minister en vijf leden van de federale regering, de minister-president en een lid van de Vlaamse regering, de respectieve minister-presidenten van de regering van de Franse Gemeenschap en de regering van het Waalse Gewest, de voorzitter van de regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest en een lid van de regering van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest dat tot de andere taalrol behoort. Het Overlegcomité behandelt de problemen die het voorgelegd krijgt en beraadslaagt bij consensus.

Voor meer informatie

« Back to Glossary Index