Begrotingscontrole

« Back to Glossary Index

Procedure waarbij de oorspronkelijke begrotingsgegevens worden getoetst aan de verwezenlijkingen (effectieve ontvangsten en uitgaven). Deze oefening, die doorgaans in het eerste kwartaal van elk jaar wordt gemaakt, laat toe de mogelijke verschillen op het vlak van de in de begroting ingeschreven ontvangsten en/of uitgaven preventief op te sporen en corrigerende maatregelen te nemen.

« Back to Glossary Index