Overheidsuitgaven

« Back to Glossary Index

Overheidsuitgaven zijn uitgaven van de Staat, de socialezekerheidsinstellingen, de lokale  overheden en de daaraan verbonden besturen en organen.

Ze kunnen worden onderverdeeld in drie grote categorieën: (1) werkingsuitgaven: worden gebruikt voor het beheer van de overheidsdiensten (lopende uitgaven voor personeel en onderhoud, aankoop van benodigdheden…); (2) herverdelende uitgaven: uitkeringen aan huishoudens (bv. pensioenen, kinderbijslag, sociale minimumuitkeringen…), subsidies aan bedrijven en huishoudens; (3) investeringsuitgaven: hebben tot doel het productiekapitaal van de overheid te vernieuwen of te verhogen (bv. uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling, aankoop van wapens, bouw van gebouwen en infrastructuur…).

« Back to Glossary Index