Uitgavencriterium

« Back to Glossary Index

Regel die inhoudt dat het nettogroeipercentage van de overheidsuitgaven niet hoger mag zijn dan het percentage van de potentiële economische groei van een land op middellange termijn, naargelang van de situatie van dat land met betrekking tot zijn begrotingsdoelstelling op middellange termijn (MTO). Volgens dit criterium moeten verhogingen van de uitgaven boven dit tweede percentage worden gecompenseerd door aanvullende discretionaire maatregelen aan de ontvangstenzijde. Het uitgavencriterium vult de middellangetermijndoelstelling aan door de stijging van de netto-uitgaven op een houdbaar traject te brengen en aldus de lidstaten te helpen vooruitgang te boeken in de richting van hun doelstelling of zich daar te handhaven wanneer die doelstelling is bereikt.

« Back to Glossary Index