Advies over de hervorming van de Europese economische governance

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft zich al meermaals uitgesproken over de hervorming van de Europese economische governance. In zijn recentste advies, dat op 20 september 2023 werd goedgekeurd, herinnert de Raad de beleidsmakers aan zijn prioriteiten en belangrijkste aandachtspunten in het kader van de herziening van de Europese economische governance, uitgaande van de wetgevende voorstellen die de Europese Commissie op 26 april 2023 heeft ingediend.

Raadpleeg het advies op de website van de de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven.