Presentatie van het Europese begrotingskader

Opdat iedereen kan deelnemen aan het debat over de overheidsfinanciën, is het belangrijk eerst de huidige situatie toe te lichten en de begrippen, de procedures en de geldende regelgeving te verduidelijken. 

Op 6 mei 2021 heeft de heer Henk van Noten, expert bij de Europese Commissie, de architectuur van het begrotingsbeleid van de Europese Unie en de doelstellingen van het kader voor de coördinatie van en het toezicht op het begrotingsbeleid van de lidstaten geschetst. De hervormingen van het rechtskader voor de ondernemingen tussen 2011 en 2013 waren een direct antwoord op de staatsschuldcrisis, die de noodzaak van bindende regels heeft onderstreept, aangezien niet-houdbare overheidsfinanciën besmettingseffecten tussen de landen van de eurozone sorteren.

De webinar bevat de volledige presentatie.  Hieronder ziet u wanneer de vragen en antwoorden van de deelnemers begonnen.

0:00 Inleiding

05:04​ Presentatie

1:09:34​ Q&A