Advies over de hervorming van de Europese economische governance

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft zich al meermaals uitgesproken over de hervorming van de Europese economische governance. In zijn recentste advies, dat op 20 september 2023 werd goedgekeurd, herinnert de Raad de beleidsmakers aan zijn prioriteiten en belangrijkste aandachtspunten in het kader van de herziening van de Europese economische governance, uitgaande van de…… Verder lezen over Advies over de hervorming van de Europese economische governance

Stand van zaken Belgische overheidsfinanciën

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven (CRB) heeft zich het voorbije jaar uitgesproken over de Europese budgettaire governance. In de komende periode zal hij veeleer focussen op de Belgische overheidsfinanciën. De houdbaarheid daarvan is immers belangrijk om de toekomst van ons sociaal model te garanderen. Voor een beter begrip van deze materie werd een diagnoseverslag opgesteld.…… Verder lezen over Stand van zaken Belgische overheidsfinanciën

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als nieuws Getagd

Verslag over de budgettaire governance

Woord van de Voorzitter Door vanuit de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven initiatieven te nemen om in België een openbaar debat over de begrotingsvraagstukken op gang te brengen, wensen de representatieve organisaties van de werkgevers en de werknemers van ons land actief deel te nemen aan de discussies over de Europese en Belgische begrotingsprocessen, binnen…… Verder lezen over Verslag over de budgettaire governance

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als nieuws Getagd