Conferentie met Alexia Bertrand

De staatssecretaris geeft een uiteenzetting over hoe het begrotingsbeleid de problemen rond de houdbaarheid van de Belgische overheidsfinanciën, die vermeld worden in het diagnoseverslag van de CRB, aanpakt. Ze beantwoordt hierover vervolgens vragen van de leden van de CRB.