Conferentie met Baudouin Regout

Baudouin Regout (Commissaris van het Federaal Planbureau) presenteert de studie « Nieuw begrotingskader voorgesteld door de Europese Commissie: welk traject voor de Belgische overheidsfinanciën? ».