Conferentie met Wilfried Steinheuer

Wilfried Steinheuer, hoge ambtenaar bij het Duitse ministerie van Financiën en lid van het Europees Economisch en Financieel Comité, geeft een uiteenzetting over de prioriteiten van de Duitse regering op het vlak van de Europese economische governance, de ondersteunde hervormingen en de belangrijkste uitdagingen. Dit webinar vindt plaats naar aanleiding van de wetgevingsvoorstellen die de Europese Commissie op 26 april 2023 heeft uitgebracht met het oog op de tenuitvoerlegging van een hervorming van de regels inzake economische governance.