Welke problemen genereert het huidige Europese begrotingskader?

Om een debat te kunnen voeren over de toekomst van het Europese begrotingskader, moeten we eerst inzicht verwerven in de problemen die zich voordoen met het huidige kader.

Op 18 mei 2021 heeft de heer Henk van Noten daarom de problemen uiteengezet die de Europese Commissie identificeerde op basis van haar evaluatie van de Europese fiscale regelgeving eind 2019 en die het voorwerp uitmaken van een openbare raadpleging.

Het Europees Begrotingscomité (EFB) evalueert het begrotingskader van de EU regelmatig en suggereert in dit verband mogelijke verbeteringen. De heer Xavier Debrun, lid van het EFB, lichtte deze tijdens de webinar nader toe.