Conferentie met Tim Legierse

Conferentie met de heer Legierse van het Nederlandse Ministerie van Financiën. Hij bespreekt het Nederlandse standpunt in de Europese budgettaire discussies.