Advies over de hervorming van de Europese economische governance

De Centrale Raad voor het Bedrijfsleven heeft zich al meermaals uitgesproken over de hervorming van de Europese economische governance. In zijn recentste advies, dat op 20 september 2023 werd goedgekeurd, herinnert de Raad de beleidsmakers aan zijn prioriteiten en belangrijkste aandachtspunten in het kader van de herziening van de Europese economische governance, uitgaande van de…… Verder lezen over Advies over de hervorming van de Europese economische governance

Conferentie met Wilfried Steinheuer

Wilfried Steinheuer, hoge ambtenaar bij het Duitse ministerie van Financiën en lid van het Europees Economisch en Financieel Comité, geeft een uiteenzetting over de prioriteiten van de Duitse regering op het vlak van de Europese economische governance, de ondersteunde hervormingen en de belangrijkste uitdagingen. Dit webinar vindt plaats naar aanleiding van de wetgevingsvoorstellen die de Europese…… Verder lezen over Conferentie met Wilfried Steinheuer

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als webinar Getagd

Conferentie met Europese Commissie

In dit Webinar beschrijft dhr. Ben Deboeck (DG ECFIN) hoe de Europese Commissie de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op middellange en lange termijn berekent en presenteert enkele resultaten.  Deze analyse maakt deel uit van de Europese economische governance. De eerste minuut van de presentatie ontbreekt. https://www.youtube.com/watch?v=jW22pjBY-mA PresentatieDownload

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als webinar Getagd

Conferentie met Paolo Gentiloni en Vincent Van Peteghem

Om de uitdagingen toe te lichten en een bijdrage te leveren aan het publieke debat, reageren de heren Gentiloni, Europees commissaris voor Economie, en Van Peteghem, minister van Financiën, op de vragen die het in behandeling zijnde Europese begrotingskader, de gevolgen voor de nationale overheidsfinanciën en de door België verdedigde standpunten oproepen.  https://youtu.be/Y0hEcaGt1e4

Verslag over de budgettaire governance

Woord van de Voorzitter Door vanuit de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven initiatieven te nemen om in België een openbaar debat over de begrotingsvraagstukken op gang te brengen, wensen de representatieve organisaties van de werkgevers en de werknemers van ons land actief deel te nemen aan de discussies over de Europese en Belgische begrotingsprocessen, binnen…… Verder lezen over Verslag over de budgettaire governance

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als nieuws Getagd

Conferentie met Roland Gillet

Roland Gillet, hoogleraar financiële economie aan de Sorbonne in Parijs en aan de ULB (Solvay), zal de markante feiten met betrekking tot de huidige renterisico’s en de correlatie tussen de financiële markten en de schuldproblematiek bespreken. https://youtu.be/vbDY6dIob3o

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als webinar Getagd