Conferentie met Philipp Heimberger

Seminar met Philipp Heimberger, economist bij het Vienna Institute for International Economic Studies. Analyse van de Europese aanpak inzake governance en begrotingscoördinatie alsook inzake de rol van de nationale en Europese begrotingen als instrumenten om de uitdagingen op economisch en sociaal gebied en op het vlak van de milieutransitie aan te gaan. https://youtu.be/U7E2wSycNs4 PDF van…… Meer lezen over Conferentie met Philipp Heimberger

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als nl, webinar

Conferentie met Jean Pisani-Ferry

Conferentie met professor Jean Pisani-Ferry, voormalig directeur van Bruegel (centrum voor onderzoek en debat over het economisch beleid in Europa). Zijn presentatie zal gaan over de macro-economische uitdagingen van de ecologische transitie, de gevolgen voor de overheidsfinanciën en de wenselijke aanpassingen van de Europese budgettaire governance. https://youtu.be/S3N07JUh6Ko

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als nl, webinar

Conferentie met Olivier Blanchard

Professor Olivier Blanchard, voormalig hoofdeconoom en directeur Studies van het Internationaal Monetair Fonds, zal zijn recente analysen en voorstellen voor de hervorming van de begrotingsregels, met name in het kader van de Europese Unie, bespreken. https://youtu.be/Xv-wPqi0JwM

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als nl, webinar

Conferentie met André Sapir

Conferentie met professor André Sapir. Hij zal de Europese economische governance bespreken in de context van de uitdagingen die de COVID-19 crisis en de post-COVID-19 crisis met zich meebrengen, alsook de Europese en nationale antwoorden daarop. https://youtu.be/4pqtfIA6lmk

Welke problemen genereert het huidige Europese begrotingskader?

Om een debat te kunnen voeren over de toekomst van het Europese begrotingskader, moeten we eerst inzicht verwerven in de problemen die zich voordoen met het huidige kader. Op 18 mei 2021 heeft de heer Henk van Noten daarom de problemen uiteengezet die de Europese Commissie identificeerde op basis van haar evaluatie van de Europese…… Meer lezen over Welke problemen genereert het huidige Europese begrotingskader?

Presentatie van het Europese begrotingskader

Opdat iedereen kan deelnemen aan het debat over de overheidsfinanciën, is het belangrijk eerst de huidige situatie toe te lichten en de begrippen, de procedures en de geldende regelgeving te verduidelijken.  Op 6 mei 2021 heeft de heer Henk van Noten, expert bij de Europese Commissie, de architectuur van het begrotingsbeleid van de Europese Unie…… Meer lezen over Presentatie van het Europese begrotingskader