Verslag over de budgettaire governance

Woord van de Voorzitter Door vanuit de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven initiatieven te nemen om in België een openbaar debat over de begrotingsvraagstukken op gang te brengen, wensen de representatieve organisaties van de werkgevers en de werknemers van ons land actief deel te nemen aan de discussies over de Europese en Belgische begrotingsprocessen, binnen…… Verder lezen over Verslag over de budgettaire governance

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als nieuws

Conferentie met Roland Gillet

Roland Gillet, hoogleraar financiële economie aan de Sorbonne in Parijs en aan de ULB (Solvay), zal de markante feiten met betrekking tot de huidige renterisico’s en de correlatie tussen de financiële markten en de schuldproblematiek bespreken. https://youtu.be/vbDY6dIob3o

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als webinar

Conferentie met Olaf Sleijpen

Olaf Sleijpen, directeur Monetaire zaken en Financiële stabiliteit bij De Nederlandsche Bank, toelichting verschaffen bij het lopende debat in Nederland over de problematiek van de Europese begrotingsregels en de eventuele aanpassing ervan. https://www.youtube.com/watch?v=-9XYmJ2YkSk PDF van de presentatieDownloaden

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als webinar

Conferentie met Pierre Wunsch

Pierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank van België en voorzitter van de afdeling Financieringsbehoeften van de overheid van de Hoge Raad van Financiën (HRF), zal zich buigen over de “intra-Belgische” budgettaire governance. Hij zal tijdens zijn uiteenzetting focussen op de analyse van zijn afdeling m.b.t. de niet-optimale werking van de budgettaire coördinatie in België.…… Verder lezen over Conferentie met Pierre Wunsch

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als webinar

Conferentie met Philipp Heimberger

Seminar met Philipp Heimberger, economist bij het Vienna Institute for International Economic Studies. Analyse van de Europese aanpak inzake governance en begrotingscoördinatie alsook inzake de rol van de nationale en Europese begrotingen als instrumenten om de uitdagingen op economisch en sociaal gebied en op het vlak van de milieutransitie aan te gaan. https://youtu.be/U7E2wSycNs4 PDF van…… Verder lezen over Conferentie met Philipp Heimberger

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als webinar

Conferentie met Jean Pisani-Ferry

Conferentie met professor Jean Pisani-Ferry, voormalig directeur van Bruegel (centrum voor onderzoek en debat over het economisch beleid in Europa). Zijn presentatie zal gaan over de macro-economische uitdagingen van de ecologische transitie, de gevolgen voor de overheidsfinanciën en de wenselijke aanpassingen van de Europese budgettaire governance. https://youtu.be/S3N07JUh6Ko

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als webinar

Conferentie met Olivier Blanchard

Professor Olivier Blanchard, voormalig hoofdeconoom en directeur Studies van het Internationaal Monetair Fonds, zal zijn recente analysen en voorstellen voor de hervorming van de begrotingsregels, met name in het kader van de Europese Unie, bespreken. https://youtu.be/Xv-wPqi0JwM

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als webinar

Réviser les règles budgétaires de l’UE pour investir dans la transition

Contribution d’ Arnaud Zacharie. Arnaud Zacharie est secrétaire général du Centre national de coopération au développement (CNCD-11.11.11) et maître de conférences à l’ULB et à l’ULiège. Les règles budgétaires européennes ont été suspendues pour permettre aux Etats membres d’intervenir face aux conséquences économiques de la pandémie. Le pacte de stabilité est toutefois censé être à…… Verder lezen over Réviser les règles budgétaires de l’UE pour investir dans la transition

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als bijdrage

“Creuser l’endettement, un jeu dangereux”

Contribution d’Arnaud Collignon pour Inter Environnement Wallonie. En réponse a votre question, je joins l’analyse faites par IEW dans son rapport  "Vers un plan finance climat intégré".  P70 et suivante. Si l’endettement semble effectivement la meilleure manière à l’heure actuelle pour libérer les moyens nécessaires à l’investissement dans la transition environnementale, cela ne peut se…… Verder lezen over “Creuser l’endettement, un jeu dangereux”

Gepubliceerd op
Gecategoriseerd als bijdrage