Inschrijving

27
Januari2023
Europese CommissieToelichting bij de methodologie, definities en indicatoren betreffende de houdbaarheid van de overheidsfinanciën op middellange en lange termijn door medewerkers van de Europese Commissie. Over het concept en de berekening van die houdbaarheid bestaat er echter veel onduidelijkheid. De Europese Commissie heeft jarenlange ervaring met de berekening van de houdbaarheid van de openbare financiën, welke berekeningen belangrijke gevolgen hebben voor de Europese economische governance en de evaluatie van de Belgische overheidsfinanciën.

Afgelopen evenementen

28
November2022
Paolo Gentiloni en Vincent Van PeteghemDe heren Gentiloni, Europees commissaris voor Economie, en Van Peteghem, minister van Financiën. Ze zullen worden uitgenodigd te reageren op de vragen die het in behandeling zijnde Europese begrotingskader, de gevolgen voor de nationale overheidsfinanciën en de door België verdedigde standpunten oproepen. Dit evenement is bedoeld voor een breed publiek van sociaal-economische actoren, academici, politieke vertegenwoordigers, journalisten en burgers.
16u30WEBINAR
06
mei2021
Henk van Noten Presentatie van het Europese begrotingskader door de heer Henk van Noten, beleidsanalist bij de Europese Commissie (DG ECFIN). De heer Van Noten zal de huidige regelgeving, het begrotingsproces en aanverwante concepten bespreken en zal ook eventuele vragen beantwoorden.
15u-17uWEBINAR
18
mei2021
Henk van Noten en Xavier DebrunWelke problemen genereert het huidige Europese begrotingskader? Het uitgangspunt voor deze presentatie is de evaluatie van de Europese belastingverordening die de EC eind 2019 heeft gemaakt en naar aanleiding waarvan ze bepaalde vragen heeft geformuleerd waarover een openbare raadpleging wordt gehouden. De heer Henk van Noten zal toelichting verschaffen over de problemen met het Europese fiscale kader die de EC heeft geconstateerd en over de vragen die ze ter zake heeft geformuleerd. De heer Xavier Debrun van het Europees begrotingscomité zal ingaan op de bedenkingen van het EBC bij de vragen van de EC en bij de Europese begrotingsregels.
10u-12uWEBINAR
10
september2021
Peter Praet Conferentie met Peter Praet, Belgisch econoom en voormalig hoofdeconoom van de Europese Centrale Bank over zijn visie op de economische ontwikkelingen in de eurozone, zijn beoordeling van de Europese aanpak van de budgettaire coördinatie en de koers van de beleidsmix.
10u-12uWEBINAR
23
september2021
André Sapir Conferentie met professor André Sapir. Hij zal de Europese economische governance bespreken in de context van de uitdagingen die de COVID-19-crisis en de post-COVID-19-situatie met zich meebrengen, alsook de Europese en nationale antwoorden daarop.
10u-12u WEBINAR
06
oktober2021
Zsolt Darvas Conferentie met professor Zsolt Darvas. Hij zal het hebben over zijn beoordeling van de Europese aanpak van begrotingscoördinatie, begrotingstoezicht en zijn analyse van de bepaling van de beleidsmix.
10u-12uWEBINAR
08
November2021
Olivier BlanchardProfessor Olivier Blanchard, voormalig hoofdeconoom en directeur Studies van het Internationaal Monetair Fonds, zal zijn recente analysen en voorstellen voor de hervorming van de begrotingsregels, met name in het kader van de Europese Unie, bespreken.
16u – 18uWEBINAR
17
November2021
Jean Pisani-FerryConferentie met professor Jean Pisani-Ferry, voormalig directeur van Bruegel (centrum voor onderzoek en debat over het economisch beleid in Europa). Zijn presentatie zal gaan over de macro-economische uitdagingen van de ecologische transitie, de gevolgen voor de overheidsfinanciën en de wenselijke aanpassingen van de Europese budgettaire governance.
11u-13uWEBINAR
24
November2021
Philipp Heimberger Seminar met Philipp Heimberger, economist bij het Vienna Institute for International Economic Studies. Analyse van de Europese aanpak inzake governance en begrotingscoördinatie alsook inzake de rol van de nationale en Europese begrotingen als instrumenten om de uitdagingen op economisch en sociaal gebied en op het vlak van de milieutransitie aan te gaan.
14u – 16uWEBINAR
08
December2021
Pierre WunschPierre Wunsch, gouverneur van de Nationale Bank van België en voorzitter van de afdeling Financieringsbehoeften van de overheid van de Hoge Raad van Financiën (HRF), zal zich buigen over de “intra-Belgische” budgettaire governance. Hij zal tijdens zijn uiteenzetting focussen op de analyse van zijn afdeling m.b.t. de niet-optimale werking van de budgettaire coördinatie in België.
15u – 17uWEBINAR
20
Januari2022
Olaf SleijpenOlaf Sleijpen, directeur Monetaire zaken en Financiële stabiliteit bij De Nederlandsche Bank, toelichting verschaffen bij het lopende debat in Nederland over de problematiek van de Europese begrotingsregels en de eventuele aanpassing ervan.
13u – 14uWEBINAR
25
Januari2022
Roland GilletRoland Gillet, hoogleraar financiële economie aan de Sorbonne in Parijs en aan de ULB (Solvay), zal de markante feiten met betrekking tot de huidige renterisico’s en de correlatie tussen de financiële markten en de schuldproblematiek bespreken.
15u – 17uWEBINAR